Рекламации

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина Parfumeria.bg в срок от 30 (тридесет) работни дни от доставката в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и в добър търговски вид.

В този случай клиентът има право да получи обратно стойността на продуктите, поръчани от него. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване на боя и др.) и със запазена цялост на опаковката.

За използването на услугата е необходимо клиентът да се обади на националния телефон на Мега Мол БГ ООД - 070013133  и да посочи номер на поръчката за покупка и банковата си сметка, като същият ще бъде информиран за адреса, на който продуктът да бъде изпратен ведно с придружаващите го документи и принадлежности (касова бележка, разписка и тн.)

Всички разходи, извършени от клиент по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт” свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на клиента. 

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Мега Мол БГ ООД в срок от 30 дни посредством използвания от клиента метод на плащане или по специално посочената от клиента банкова сметка, като метода се определя от търговеца (Мега Мол БГ ООД). Всичко това се случва при наличие на предпоставките съгласно настоящите условия.

На всеки върнат продукт се прави преглед от страна на Мега Мол БГ ООД с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.

Прегледът на върнатия от клиента продукт се извършва  в присъствието на двама служители на Мега Мол БГ ООД, за което се съставя констативен протокол.
Мега Мол БГ ООД отказва да възстанови заплатената цена в случай, че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол. 

Настоящите условия важат единствено за онлайн магазинът на Мега Мол БГ ООД на Parfumeria.bg